Menu

Multifunctioneel Centrum Wagenschot

Missie en visie

Wij willen kansen creëren met jongeren en hun context. Kansen bieden tot zelfontplooiing, kansen voor een positieve maatschappelijke integratie en kwaliteit van leven, met een blik op de toekomst. We willen een veilige haven zijn voor jongeren.

Wij zijn een pluralistische, erkende en vergunde zorgaanbieder voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met (een vermoeden van) gedrags- en emotionele problemen, al dan niet in combinatie met andere beperkingen.

Wij doen dit middels een breed zorgaanbod: residentieel, mobiel en ambulant. We werken op maat en trachten ons aan te passen aan de zorgbehoefte en zorgvraag van elke cliënt. We bieden een warm en uitnodigend opvoedingsklimaat, waarbij we inzetten op de sterktes, talenten en kwaliteiten van mensen. Integrale kwaliteitszorg is de motor van onze streven naar continue verbetering.

Wij staan voor een positief mensbeeld, talent, creativiteit, samenwerking en overleg, zorgzaamheid en kwaliteit.

Het MFC zelf is niet-rechtstreeks toegankelijk: Jongeren dienen over een passende jeugdhulpbeslissing van de Intersectorale Toegangspoort te beschikken.

De zorggroepen

In de zorggroepen bieden we verblijf, dagopvang en begeleiding op maat voor jongens en meisjes tussen 10 en 21 jaar.

Leerlingen van BuSO Wagenschot kunnen er eveneens terecht voor een programma van schoolaanvullende dagopvang.

Kruispunt

Kruispunt richt zich op jongeren tussen 10 en 21 jaar, die het moeilijk hebben met (voltijds) schoollopen. Ze kunnen er in kleine groep terecht voor school vervangende activiteiten.

Deze activiteiten worden aangeboden onder de vorm van ‘ateliers’: Kook, crea, tuin, hout, …

We trachten bij opmaak van het programma zoveel mogelijk rekening te houden met de voorkeuren, keuzes en interesses van de jongeren. We voorzien voldoende afwisseling, rust en bewegingsmomenten.

Kruispunt verschilt van een reguliere ‘Time-Out’ plaats, doordat ze vertrekt vanuit een handelingsplan: op een laagdrempelige manier trachten we tijdens de begeleiding bepaalde doelen te bereiken.

We gaan per halve dag met de jongeren aan de slag. Bij een volledige dag, voorzien we een middagmaal.

Voor jongeren met een vermoeden van handicap is Kruispunt ook rechtstreeks toegankelijk (RTH) zonder jeugdhulpverleningsbeslissing van de Intersectorale Toegangspoort (ITP).

Aanmeldingsformulier

Dienst Mobiele Begeleiding

Bij de Dienst voor Mobiele Begeleiding kunnen jongeren vanaf 6 jaar aangemeld worden voor mobiele of ambulante begeleiding.

De Dienst Mobiele Begeleiding werkt regionaal. Vuistregel: de plaats van begeleiding moet bereikbaar zijn binnen de 30 minuten van op onze campus.

We hebben een specifieke expertise rond het voorkomen van schooluitval. In overleg met alle betrokkenen bieden we een totaalaanpak: coaching, ondersteuning en training aan jongeren, hun ouders en hun schoolcontext. U kan echter ook met andere vragen bij ons terecht.

Bij mobiele begeleiding gaan we op verplaatsing, bij ambulante begeleiding werken we op het domein van Multifunctioneel Centrum Wagenschot (MFC).

Voor jongeren met een vermoeden van handicap is de DMB ook rechtstreeks toegankelijk (RTH) zonder jeugdhulpverleningsbeslissing van de Intersectorale Toegangspoort (ITP).

DIENST VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP

Kruispunt en de dienst mobiele begeleiding zijn ook rechtstreeks toegankelijk: bekijk info.

 

Stuur ons een berichtje

Inhoud

*Klik op een item om te navigeren.

Vragen of meldingen

Contacteer ons met al uw vragen, dan helpen wij u zo spoedig mogelijk verder!

Contacteer ons of bel ons: 09 280 89 60

Steunen

Wilt u ons steunen? Dat zou fantastisch zijn! Klik op 'steun ons' en kies een mogelijkheid.

Steun ons of bel ons: 09 280 89 60