Menu

#Buitengewoon #Sterk #Verbonden.

BuSO Wagenschot bundelt de krachten met vijf andere Oost-Vlaamse scholen en internaten voor buitengewoon onderwijs in de associatie “De Kraanvogel”. In de school zelf beweegt er heel wat...

Vier Oost-Vlaamse scholen en twee internaten voor buitengewoon basis- en secundair onderwijs, waaronder BuSO Wagenschot, werken nauw samen en richtten hiervoor de associatie De Kraanvogel op.

Gemeenschappelijk uitgangspunt is de focus op wat werkt en wat de leerling wél kan. Het zorgbeleid, dat vooral gericht is op preventie, bevordert de leerprestaties en ontwikkeling van de kinderen en jongeren.  Hierdoor kunnen ze volop hun talenten benutten.

Er wordt sterk ingezet op de relatie, zowel in de scholen als in de internaten.  Zo voelen zowel jongeren als medewerkers zich met elkaar én met de instelling verbonden.

De Kraanvogelinstellingen streven naar een gelijkgerichte aanpak en slaan ook bruggen naar het gewoon onderwijs.

In BuSO Wagenschot beweegt er heel wat. De school zet volop in op het tegemoetkomen aan de leer- en zorgbehoeften van leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Zowel naar infrastructuur, als naar leerinhouden en didactiek vernieuwt de school zich. Zo heeft de afdeling Hoeklassen binnen opleidingsvorm 3 zopas een volledig vernieuwde lasklas. Het grotere gebouw en de nieuwe toestellen bieden de mogelijkheid om ook grotere constructies door de leerlingen te laten vervaardigen. Ook binnen opleidingsvorm 2 wordt er sterk ingezet op vernieuwing. Om meer te kunnen vertrekken vanuit de interesses van de leerling, worden er vanaf volgend schooljaar nieuwe technieken aangeboden. Leerlingen krijgen technieken in Hout, Metaal, Klussen, Groen, Verpakking en Assemblage. Door nog meer te kunnen vertrekken van de interesses en de talenten van leerlingen, wil de school de leerlingen meer betrekken bij het lesgebeuren. Daarnaast wordt er ook sterker ingezet op het verwerven van de nodige attitudes.

Het is in onze snel evoluerende maatschappij essentieel samen te leren met en van elkaar.  #Buitengewoon #Sterk #Verbonden.