Menu

Beleid voor gegevensbescherming en informatieveiligheid in PC Wagenschot vzw

PC Wagenschot vzw engageert zich om persoonsgegevens op een transparante, veilige en juiste manier te verwerken.

We verzamelen en verwerken de gegevens van onze cliënten, medewerkers en derden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, op een professionele manier en met met aandacht voor het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen.  
We streven continu naar verbetering, in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening voor Gegevensbescherming.  
De functionaris voor de gegevensbescherming (DPO) ondersteunt PC Wagenschot vzw in het informatieveiligheids- en gegevensbeschermingsbeleid en waakt erover dat de principes worden toegepast in alle werkingsprocessen van PC Wagenschot vzw.
De DPO kan gecontacteerd worden via dpo@wagenschot.be.