Menu

Persbericht 18/11

18/11

Persbericht 18.11 grafschennis in Eke door leerlingen Buso Wagenschot

Gisteren verscheen in HLN een bericht ivm schade aan graven op het kerkhof in Eke (https://www.hln.be/nazareth/vandalisme-op-het-kerkhof-van-eke-het-as-lag-er-gewoon-op-de-grond~ad294a88/). Daarin werd een link gelegd naar onze school en de schuld bij leerlingen van Buso Wagenschot.

Het is evident dat dit een erge vorm is van vandalisme en waarbij de schuldigen moeten gevonden worden en gepast gesanctioneerd, leerlingen van onze school of niet.  Jammer genoeg wordt al geïnsinueerd dat er vanuit Wagenschot niets ondernomen wordt, zonder dat wij daarover gehoord zijn. We nemen elk incident ernstig, zowel intern als extern.

In afwachting van resultaat uit het politie onderzoek naar de daders – dit is immers de juiste weg – willen we wel melden dat we zowel met boodschappers, als eventueel betrokken jongeren (2), als politie en burgemeester overlegd hebben en dat we dit verder actief zullen blijven doen zolang dit nodig blijkt. We gaan als school en bij uitbreiding als Multifunctioneel Centrum nooit onze verantwoordelijkheid uit de weg.  We zijn er immers om juist deze jongeren te begeleiden / op te vangen die het moeilijk tot heel moeilijk hebben om te functioneren in de maatschappij. We blijven in hun geloven en - samen met de jongeren - inzetten op vaardigheden die hun een plaats in de maatschappij kunnen bieden.

Als organisatie struikelen we wel eens, net als onze jongeren, maar we springen even snel weer recht en werken intens verder mèt deze jongeren.

Namens de schooldirectie, directie MFC en bestuur Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw

Marc Tieberghien
Gedelegeerd bestuurder vzw