Menu

Persbericht van Wagenschot vzw n.a.v. persoonsvolgende financiering (PVF)

22/2/19

De sector voor personen met een beperking kent met het invoeren van de persoonsvolgende financiering (PVF) een zeer grote hervorming. In 2017 werd de PVF voor meerderjarigen een feit. Hoewel dit niet zonder slag of stoot verloopt, wil de regering graag PVF voor minderjarigen doorvoeren. Het VAPH is in volle transitie om dit waar te maken! Waar wij, als ‘Pedagogisch Centrum’ lang hebben geijverd en gehoopt dat onze jongeren met gedragsstoornissen en emotionele problemen buiten de PVF zou vallen, vernemen we nu dat dé kans groot is dat de GES doelgroep binnen PVF zal blijven.

Wij willen geen afbreuk doen aan het nut van de persoonsvolgende financiering voor andere doelgroepen.

Wij zijn er echter wel van overtuigd dat, voor onze jongeren dit eerder voor bijkomende problemen zal zorgen.

Onze slogan luidt: “Kansen creëren voor jongeren!” en hoogstwaarschijnlijk zal PVF hen eerder kansen ontnemen.

De directie en personeelsleden van Wagenschot vzw ondersteunen de vakbondsactie aanstaande vrijdag.

Wij trekken samen de straat op en gaan mee betogen tegen PVF uit bezorgdheid voor onze jongeren en personeelsleden.

Daarnaast voeren wij mee actie tegen de onbekende gevolgen van de invoering van PVF in de sector minderjarigen met een beperking.

We vermoeden dat met dergelijke systeem onze kwaliteit- en kwantiteit van zorg deels verloren zal gaan, wat uiteraard niet de bedoeling is.

We vragen om verdere samenwerkingsverbanden te kunnen uitwerken met onze collega voorzieningen, wat moeilijk wordt binnen PVF als concullega’s.

We vragen ons tenslotte ook af of minister Vandeurzen zich voldoende bewust is van de gevolgen op korte termijn voor de jongeren, werknemers en organisatie?

Het zou betreurenswaardig zijn mochten we een verloren generatie jongeren creëren die niet de juiste hulp hebben gekregen omwille van een administratieve transitie.

Wij komen als groep op voor het belang van onze jongeren en onze personeelsleden.