Menu

Multifunctioneel Centrum Wagenschot

Missie

De missie definieert onze fundamentele bestaansreden, waarin we verbonden zijn en waarin we verschillen van anderen.

Wij willen 

 • kansen creëren met jongeren en hun sociale context
 • kansen bieden tot zelfontplooiing, kansen voor een positieve maatschappelijke integratie en kwaliteit van leven
 • dit doen met een blik op de toekomst
 • een veilige haven zijn voor jongeren
 • een gedreven, innoverende en lerende organisatie zijn

Wij zijn een pluralistische, erkende en vergunde zorgaanbieder voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met (een vermoeden van) gedrags- en emotionele problemen, al dan niet in combinatie met een licht verstandelijke beperking.

Wij doen dit middels een breed zorgaanbod: residentieel, mobiel en ambulant. We werken op maat en trachten ons aan te passen aan de zorgbehoefte en zorgvraag van elke cliënt. We streven naar een warm en uitnodigend opvoedingsklimaat, waarbij we inzetten op de sterktes, talenten en kwaliteiten van mensen. Integrale kwaliteitszorg is de motor van ons streven naar continue verbetering.

Wij staan voor een positief mensbeeld, talent, creativiteit, samenwerking en overleg, zorgzaamheid en kwaliteit.

 

Het MFC zelf is niet-rechtstreeks toegankelijk: Jongeren dienen over een passende jeugdhulpbeslissing van de Intersectorale Toegangspoort te beschikken.

De zorggroepen

In de zorggroepen bieden we verblijf, dagopvang en begeleiding op maat voor jongens en meisjes tussen 10 en 21 jaar.

Leerlingen van BuSO Wagenschot kunnen er eveneens terecht voor een programma van schoolaanvullende dagopvang.

Kruispunt

Kruispunt richt zich op jongeren tussen 10 en 21 jaar, die het moeilijk hebben met (voltijds) schoollopen. Ze kunnen er in kleine groep terecht voor school vervangende activiteiten.

Deze activiteiten worden aangeboden onder de vorm van ‘ateliers’: Kook, crea, tuin, hout, kunst, muziek…

We trachten bij opmaak van het programma zoveel mogelijk rekening te houden met de voorkeuren, keuzes en interesses van de jongeren. We voorzien voldoende afwisseling, rust en bewegingsmomenten.

Kruispunt verschilt van een reguliere ‘Time-Out’ plaats, doordat ze vertrekt vanuit een handelingsplan: op een laagdrempelige manier trachten we tijdens de begeleiding bepaalde doelen te bereiken. Bij de opstart worden per jongere individuele doelstellingen opgesteld met als doel het schoolse en/of thuis functioneren te bevorderen.

We gaan per halve dag met de jongeren aan de slag.

Voor jongeren met een vermoeden van handicap is Kruispunt ook rechtstreeks toegankelijk (RTH) zonder jeugdhulpverleningsbeslissing van de Intersectorale Toegangspoort (ITP).

Aanmeldingsformulier

Dienst Mobiele Begeleiding en Tijdstap

Bij de Dienst Mobiele Begeleiding kunnen jongeren vanaf 6 jaar aangemeld worden voor mobiele of ambulante begeleiding.
De Dienst Mobiele Begeleiding werkt regionaal. Vuistregel: de plaats van begeleiding moet bereikbaar zijn binnen de 10 à 15 km vanop onze campus.
We hebben een specifieke expertise rond het voorkomen van schooluitval. In overleg met alle betrokkenen bieden we een totaalaanpak: beeldvorming, (oplossingsgerichte) begeleiding, coaching en training aan jongeren, hun ouders en hun schoolcontext. U kan echter ook met andere vragen bij ons terecht.
Bij mobiele begeleiding gaan we op verplaatsing, bij ambulante begeleiding werken we op het domein van Multifunctioneel Centrum Wagenschot (MFC).
Voor jongeren met een vermoeden van handicap is de dienst mobiele begeleiding ook rechtstreeks toegankelijk (RTH) zonder jeugdhulpverleningsbeslissing van de Intersectorale Toegangspoort (ITP).

Aanmeldingsformulier Dienst Mobiele Begeleiding


Met Tijdstap richten we ons op kinderen (vanaf 6 jaar) en jongeren binnen de schoolcontext die dreigen vast te lopen.

Tijdstap is een intensief begeleidingsprogramma van 8 weken waarbij we vertrekken van een handelingsgericht en/of oplossingsgericht kader. Afhankelijk van het soort traject is er ruimte voor beeldvorming, observatie, atelierwerk, training en/of mobiele begeleiding in de context (jongere, ouders en school).
Een traject bestaat uit een observatie, 1 week dagbesteding binnen Wagenschot en 5 weken intensieve nabegeleiding.

Er kunnen 2 trajecten doorlopen worden

 1. Tijdstap “beeldvorming
  De context (ouders, school,…) wenst een beter inzicht te krijgen in het functioneren van de leerling en vraagt ondersteuning in het werken met de leerling en zijn/haar context om schooluitval te voorkomen. Er is ruimte voor laagdrempelige beeldvorming.
  De focus van de nabegeleiding ligt op het vervolledigen van de beeldvorming, het versterken van de jongere en de context en het opstellen van een gericht advies op het einde van de 8 weken.
 2. Tijdstap “versterkend
  Binnen het versterkend traject van Tijdstap hebben we in eerste instantie aandacht voor de vragen en de probleemstelling die de jongere en/of context naar voor brengt. Op basis daarvan zoeken we intensief naar wat er wél werkt en/of gewerkt heeft voor de jongere en de context. We bekijken hoe we dit kunnen behouden en versterken. De context (ouders, school) wordt van dichtbij betrokken om de jongere ook na die 8 weken blijvend krachtgericht te ondersteunen. De focus van de nabegeleiding ligt op het tot uitvoer brengen van het oplossingsgericht actieplan in samenwerking met de context.

Voor Tijdstap wordt er geen eigen financiële bijdrage aangerekend omwille van een volledige overheidssubsidiëring. Bijgevolg zijn de trajecten kosteloos. Een aanmelding kan rechtstreeks gebeuren via het aanmeldingsformulier Tijdstap (geen ITP tussenkomst nodig).

De tijdstaptrajecten voor het schooljaar '21-'22 zijn volzet. We leggen een wachtlijst aan voor het komende schooljaar.

DIENST VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP

Kruispunt en de dienst mobiele begeleiding zijn ook rechtstreeks toegankelijk: bekijk info.

 

Stuur ons een berichtje

Inhoud

*Klik op een item om te navigeren.

Vragen of meldingen

Contacteer ons met al uw vragen, dan helpen wij u zo spoedig mogelijk verder!

Contacteer ons of bel ons
voor MFC en BuSO Wagenschot: 09 280 89 60
voor MFC Heynsdaele: 055 23 09 10

Steunen

Wilt u ons steunen? Dat zou fantastisch zijn! Klik op 'steun ons' en kies een mogelijkheid.

Steun ons of bel ons: 09 280 89 60